Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

treść strony

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest przedstawianie oferty edukacyjnych programów unijnych, i nie tylko, we wszystkich regionach Polski, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, które do tej pory nie korzystały z możliwości takich programów, jak np. Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych jest kierowana do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

1. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląskie Jakub Prus kubaprus@gmail.com 
2. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie Anna Borysiak wizytator.annaborysiak@gmail.com 
3. Zespół Szkół Chemicznych im Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie Lucyna Brodziak lucyna.brodziak@gmail.com
4. Zamojskie Towarzystwo Oświatowe Lubelskie Bogusław Klimczuk klimczuk@wp.pl
5. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Lubuskie Aleksandra Klimczak a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl 
6. Kuratorium Oświaty w Łodzi Łódzkie Małgorzata Bury mbury@kuratorium.lodz.pl
7. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Barbara Kuźmicka-Wrąbel b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl
8. Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie Małopolskie Agnieszka Hajduk a.hajduk@ckiw-tarnow.ohp.pl
9. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckie Beata Gembarowska beata.gembarowska@mscdn.edu.pl
10. Kuratorium Oświaty w Opolu Opolskie Halina Pilarz hpilarz@kuratorium.opole.pl
11. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podkarpackie Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl
12. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpackie Jacek Adamowicz jadamowicz@pcen.pl
13. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Podlaskie Jan Bielecki jan.bielecki@cen.suwalki.pl
14. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Podlaskie Katarzyna Gosk katarzyna.gosk@cen.bialystok.edu.pl
15. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Pomorskie Joanna Pawlak – Jęczewska j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl
16. Fundacja Instytut Pracy i Edukacji Śląskie Karolina Górka karolina.gorka@klaster.org.pl
17. Kuratorium Oświaty w Kielcach Świętokrzyskie Piotr Zimoch piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl
18. Kuratorium Oświaty w Olsztynie Warmińsko-mazurskie Ewa Pijanowska epijanowska@ko.olsztyn.pl
19. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Wielkopolskie Przemysław Trawczyński doradca2@cwrkdiz-konin.pl
20. Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorskie Emilia Gwizd egwizd@kuratorium.szczecin.pl