Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

treść strony
  • Wspieramy wyjazdy edukacyjne

  • Promujemy dobre praktyki

  • Inspirujemy do rozwoju

Od 1993 r. zarządzamy europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Pełnimy funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentujemy Polskę, a w kraju organizujemy nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Realizujemy także część planu rozwojowego KPO (BCU i LLL), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (od 2023 r.) i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sieci współpracy

Koordynujemy sieci i inicjatywy informacyjne skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców. Wśród najbardziej popularnych są: stworzona dla nauczycieli platforma eTwinning, skierowane do młodzieży Eurodesk Polska i Europejski Portal Młodzieżowy oraz EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

Rozwijamy nowoczesne narzędzia służące do profesjonalnego prezentowania umiejętności na rynku pracy w ramach inicjatywy Europass oraz systemu akumulacji i przenoszenia zdobytych osiągnięć w kształceniu i szkoleniach zawodowych. Od kilkudziesięciu lat budujemy bazę wiedzy o europejskich systemach edukacji w ramach sieci Eurydice, współtworzymy także platformę Youth Wiki poświęconą politykom młodzieżowym państw Unii Europejskiej.

Wspieramy współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Nie tylko projekty

Stworzyliśmy wiele cyklicznych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Dla obecnych i przyszłych beneficjentów organizujemy Ogólnopolski Dzień Informacyjny, który co roku przyciąga ponad tysiąc uczestników. Do flagowych imprez należą Kongres Rozwoju Systemu Edukacji i Międzynarodowy Bieg Erasmusa+. Mamy także duże doświadczenie w koordynowaniu obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizowaniu wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków, Parady Schumana, Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

Od kilkunastu lat organizujemy konkursy, których celem jest promowanie rezultatów projektów i wspieranie talentów: EDUinspiracje, European Language Label oraz Selfie+. W 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy WorldSkills, w ramach której wyłaniamy i przygotowujemy polską reprezentację na międzynarodowe zawody uczniów szkół technicznych i zawodowych. Zainicjowaliśmy także konkurs wydawniczy dla naukowców i badaczy edukacji.

Informacje z pierwszej ręki

Współpracujemy z 20 regionalnymi punktami informacyjnymi FRSE działającymi w każdym województwie. Cyklicznie organizujemy trasę Mobilnego Centrum Edukacyjnego po najdalej położonych regionach kraju. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr), gdzie na bieżąco informujemy o tym, co robimy.

Efekty projektów prezentujemy w bogatej ofercie wydawniczej. Wśród publikacji FRSE znajdują się poradniki dla beneficjentów, przewodniki po programach, przykłady dobrych praktyk, raporty, publikacje naukowe i badawcze.

Bezpłatnie wydajemy także dwa czasopisma o tematyce edukacyjnej: magazyn „Europa dla Aktywnych” oraz kwartalnik „Języki Obce w Szkole”.

Dialog z otoczeniem

Zasięg możliwości, jakie dają europejskie inicjatywy, jest naprawdę szeroki. Dlatego stale powiększamy grono beneficjentów. Wśród nich są już nie tylko placówki edukacyjne, lecz także organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa.

Współpracujemy z instytucjami ukierunkowanymi na rozwój rozmaitych obszarów systemu edukacji, m.in. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Erasmus Student Network, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jesteśmy aktywni także za granicą. Razem z narodowymi agencjami programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizujemy TCA Training and Cooperation Activities – działania służące podnoszeniu jakości europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz rozwojowi grup odbiorców, do których są one skierowane.

Stabilne fundamenty

Działamy od 1993 r. jako fundacja Skarbu Państwa.
Nasze programy i inicjatywy są koordynowane zgodnie z normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. FRSE posiada również certyfikat ISO 27001 potwierdzający, że nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z normą.
Uczestniczymy także w programie Rzetelna Firma, prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

Zobacz, jak wiele udało nam się zrobić w roku 2023!

Wybierz województwo, aby zobaczyć liczbę podmiotów realizujących projekty edycji 2023 w sektorach Erasmus+ i w Europejskim Korpusie Solidarności

Woj. DOLNOŚLĄSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 49

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 58

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 22

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 11

Erasmus+ Młodzież – 19

Erasmus+ Sport – 1

Europejski Korpus Solidarności – 13

Woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 31

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 24

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 10

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 3

Erasmus+ Młodzież – 10

Erasmus+ Sport – 2

Europejski Korpus Solidarności – 7

Woj. LUBELSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 53

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 45

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 14

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 14

Erasmus+ Młodzież – 17

Europejski Korpus Solidarności – 3

Woj. LUBUSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 6

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 12

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 2

Europejski Korpus Solidarności – 2

Woj. ŁÓDZKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 48

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 49

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 10

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 14

Erasmus+ Młodzież – 24

Europejski Korpus Solidarności – 13

Woj. MAŁOPOLSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 57

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 61

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 28

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 22

Erasmus+ Młodzież – 50

Erasmus+ Sport – 1

Europejski Korpus Solidarności – 22

Woj. MAZOWIECKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 133

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 100

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 60

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 34

Erasmus+ Młodzież – 34

Erasmus+ Sport – 12

Europejski Korpus Solidarności – 13

Woj. OPOLSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 16

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 11

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 4

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 4

Erasmus+ Młodzież – 4

Erasmus+ Sport – 5

Europejski Korpus Solidarności – 9

Woj. PODKARPACKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 43

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 40

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 9

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 6

Erasmus+ Młodzież – 14

Europejski Korpus Solidarności – 6

Woj. PODLASKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 35

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 41

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 10

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 10

Erasmus+ Młodzież – 12

Erasmus+ Sport – 2

Europejski Korpus Solidarności – 6

Woj. POMORSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 40

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 39

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 17

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 14

Erasmus+ Młodzież – 21

Erasmus+ Sport – 3

Europejski Korpus Solidarności – 13

Woj. ŚLĄSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 109

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 94

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 24

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 31

Erasmus+ Młodzież – 36

Erasmus+ Sport – 7

Europejski Korpus Solidarności – 17

Woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 6

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 29

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 7

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 2

Erasmus+ Młodzież – 9

Erasmus+ Sport – 1

Europejski Korpus Solidarności – 5

Woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 34

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 33

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 6

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 9

Erasmus+ Młodzież – 3

Erasmus+ Sport – 1

Europejski Korpus Solidarności – 3

Woj. WIELKOPOLSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 34

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 45

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 20

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 12

Erasmus+ Młodzież – 13

Erasmus+ Sport – 1

Europejski Korpus Solidarności – 7

Woj. ZACHODNIOPOMORSKIE

Erasmus+ Edukacja szkolna – 15

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 27

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 10

Erasmus+ Edukacja dorosłych – 3

Erasmus+ Młodzież – 11

Europejski Korpus Solidarności – 5

Wsparliśmy

2100

organizacji, instytucji, firm
i placówek edukacyjnych
z całej Polski

Szczegóły

1250

szkół, przedszkoli, ośrodków
doskonalenia zawodowego
dla młodzieży i dorosłych

460

organizacji pozarządowych,
fundacji i stowarzyszeń działających
w lokalnych społecznościach

190

instytucji kultury i sportu,
małych, średnich i dużych firm
oraz jednostek administracyjnych

Tworzymy jedyną w Polsce instytucję z tak dużym doświadczeniem w zarządzaniu europejskimi inicjatywami edukacyjnymi. Pełnimy funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Zarządzamy również innymi inicjatywami, m.in. programem eTwinning Polska, programami bilateralnymi wymiany młodzieży, częścią planu rozwojowego KPO (BCU i LLL), programem Edukacja i FERS. Beneficjenci mogą także korzystać z oferty Eurodesk Polska, EVET i SALTO EECA oraz z narzędzi uznawania kwalifikacji Europass.