treść strony

Dołącz do Sieci EuroPeers Polska

Zapraszamy do dołączenia do Sieci EuroPeers, czyli społeczności młodych osób, które uczestniczyły w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności lub Erasmus+ i chcą w dalszym ciągu inspirować młodych ludzi do działania. Wśród celów inicjatywy jest także promocja programów unijnych oraz ich rezultatów, szerzenie wiedzy o europejskich możliwościach wśród młodych osób, a także rozwój kompetencji członków sieci.

  • fot. Magda Szykor

Korzyści z członkostwa w Sieci EuroPeers to m.in.:

  • udział w ciekawych wydarzeniach (np. festiwale muzyczne, kampanie reklamowe, międzynarodowe konferencje);
  • przestrzeń do realizacji własnych pomysłów i inicjatyw przy wsparciu doświadczonych trenerek i trenerów;
  • współpraca z Narodową Agencją i reprezentowanie Polski na wydarzeniach na szczeblu unijnym;
  • szkolenia i warsztaty dla członków sieci;
  • ciekawe spotkania stacjonarne w kraju i za granicą.

Zastanawiasz się, czy możesz dołączyć do sieci? Oto kryteria do spełnienia:

  • udział w co najmniej 1 projekcie w ramach EKS lub E+;
  • wiek między 18 a 35 lat;
  • zobowiązanie się do realizacji co najmniej 2 inicjatyw promujących programy UE w ciągu roku i uczestnictwie w spotkaniu stacjonarnym;
  • aktywny udział w życiu sieci.

Wszystkie potrzebne informacje o sieci można znaleźć na poniższej stronie:

O EuroPeers

Jesteśmy także na Instagramie: https://www.instagram.com/europeers_pl/

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową na adres: europeers@frse.org.pl