treść strony

FERS – szansa dla rezerwowych

Instytucje edukacyjne, których wnioski o dofinansowanie znalazły się na listach rezerwowych Erasmusa+, mogą teraz otrzymać środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

  • Z programu mogą skorzystać instytucje sektora edukacji szkolnej i zawodowej

    fot. Shutterstock

Pierwsze umowy na realizację działań w ramach FERS (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisała 1 czerwca 2023 r. O środki mogły się ubiegać instytucje edukacyjne, których wnioski – w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w konkursach 2022, 2023 i 2024 – zostały umieszczone na listach rezerwowych (oceniono je wysoko, ale zabrakło dla nich pieniędzy).

W ramach FERS uruchomione zostały dwa projekty, które realizowane będą do 31 maja 2027 r.:

I. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej
Celem projektu jest zdobycie kompetencji kluczowych lub zawodowych przez uczniów, nauczycieli i pracowników pedagogicznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, utrudniającej dostęp do różnych form wsparcia edukacji.

Za uczestników z tak zwanymi mniejszymi szansami uznaje się osoby, które mają utrudnioną lub ograniczoną możliwość uczestniczenia w programie ze względu na niepełnosprawność, trudności edukacyjne, przeszkody natury ekonomicznej, różnice kulturowe, problemy zdrowotne, przeszkody społeczne lub przeszkody natury geograficznej. 

Działania projektowe mogą przyjmować różne formy. Dla kadry pedagogicznej to na przykład kursy lub szkolenia, obserwacja pracy (job shadowing) lub prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment) w instytucji partnerskiej. W przypadku uczniów działania będą polegać na wyjazdach edukacyjnych, czyli tzw. mobilności grupowej. 

II. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów/absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu uczniowie/absolwenci zdobędą doświadczenie zawodowe za granicą. Konkursy umiejętności lub staże krótkoterminowe pomogą im też podnieść umiejętności językowe. Przedstawiciele kadry z kolei zyskają szansę na poznanie nowych metod uczenia zawodu dzięki udziałowi w job shadowing, szkoleniach, kursach itp.

W obu projektach mobilności będą mogły być realizowane z instytucjami z krajów UE, a także Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Turcji, Serbii oraz Macedonii Północnej.

Co to jest FERS? Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Więcej informacji na stronie: frse.org.pl/fers.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 4/2023: