treść strony

I-szkoleniowe abecadło

Kursy zawodowe online przed rokiem 2020: wielu o nich słyszało, niewielu realizowało. I po 2020 r. – wielu chciało je organizować, niewielu wiedziało jak. Dla nich opracowano przewodnik tworzenia interaktywnych treści

  • Zespół projektowy stworzył platformę do projektowania kursów zawodowych

    fot. Shutterstock

Tego niełatwego zadania podjęła się Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE) z Radomia. Niełatwego, bo jeszcze na początku pandemii wielu twierdziło, że tylko praca twarzą w twarz z ekspertem przynosi pożądane efekty. Mimo to, a może właśnie dlatego, Łukasiewicz-ITeE z Radomia, wspólnie z partnerami z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Cypru, rozpoczęli prace nad – realizowanym w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – projektem „i-CONTENT”.

Cel? Stworzenie platformy, która uczy tworzenia interesujących treści online. Platformy, dzięki której trenerzy i organizatorzy szkoleń dowiedzą się, jak zaprojektować kurs, a następnie opracować interaktywną zawartość wykorzystującą elementy grywalizacji.

Pandemia impulsem do działania
 – O tym projekcie myśleliśmy od lat, ale brakowało nam impulsu do działania. Stała się nim pandemia, która wymusiła zmianę myślenia o edukacji. To wówczas zniknęły z rynku zajęcia stacjonarne i powstała – głównie wśród organizacji szkoleniowych i wykładowców – potrzeba tworzenia kursów online – wspomina Ludmiła Walaszczyk z Instytutu Technologii Eksploatacji, który był liderem projektu.

W czasie pandemii wiele firm chciało wprowadzić do swojej oferty kursy online, ale nie potrafiło ich ani stworzyć, ani przeprowadzić. Brakowało im też pieniędzy, by opłacić trenerów zewnętrznych, którzy zrobiliby to za nie.

Co ważne, nie mówimy tu o jednej branży czy przedmiocie. „i-CONTENT” to zbiór uniwersalnych narzędzi, przydatnych niezależnie od tematu czy zakresu szkolenia, dostępnych w językach krajów realizujących projekt: polskim, włoskim, angielskim i greckim. 

Quizy i krzyżówki zamiast pytań
Powstanie zestawu narzędzi do tworzenia interaktywnych treści poprzedziły dokładne analizy. – Zaczęliśmy od przyjrzenia się programom, które są darmowe. Zidentyfikowaliśmy ich ok. 50, a następnie wybraliśmy te, które są najbardziej przydatne twórcom kursów – zdradza Marina Kovari z Gruppo 4 s.r.l., koordynatorka projektu po stronie włoskiego partnera. 

Zespół projektowy przeanalizował też wtyczki i dodatki o charakterze gamingowym, skupiając się na tych, które pozwolą wzbogacić kurs online o elementy gier edukacyjnych. – To właśnie możliwość wykorzystania gier podczas egzaminów wydała mi się szczególnie interesująca  – przyznaje Kamila Olczak, korzystająca z narzędzia właścicielka firmy Angel z Radomia, która prowadzi szkolenia z makijażu permanentnego. – Quiz czy krzyżówka są dużo bardziej atrakcyjne niż klasyczne pytania. „i-CONTENT” dostarczył mi pomysłów, na które bym nie wpadła – dodaje.

W sumie w ciągu 30 miesięcy trwania projektu powstały: przewodnik dla projektantów interaktywnego kursu online oraz zestaw narzędzi do tworzenia treści i wdrożenia w nich elementów grywalizacji. Przewodnik informuje, jak krok po kroku stworzyć interesujące szkolenie. Wskazuje m.in. niezbędne elementy, zasady budowania zadań i quizów, tłumaczy, czym są moduły. – Bazując na tych materiałach, opracowaliśmy kurs online, składający się z pięciu modułów, który pokazuje, jak stworzyć efektywne zajęcia edukacyjne. Wszystkie niezbędne treści są dostępne na naszej internetowej platformie – wylicza Nikolaos Mandrekas z Bee Group, koordynator projektu w Grecji.

Zainteresowanie „i-CONTENT-em” jest duże. Z darmowych materiałów korzystają nie tylko firmy i wykładowcy akademiccy, ale też nauczyciele szkół średnich. – Ten projekt żyje – przekonuje Ludmiła Walaszczyk.

Przyszłość to gry edukacyjne
Łukasiewicz-ITeE z Radomia kontynuuje podjęte działania, tym razem skupiając się na opracowaniu innowacyjnych gier edukacyjnych, które będzie można wykorzystać w kształceniu. – Gry uczą myślenia strategicznego, negocjacji oraz współpracy. Mogą wnieść wiele dobrego do kształcenia – zapewnia L. Walaszczyk.
Pracy twórcom „i-CONTENT-u” z pewnością nie zabraknie. – Kursy realizowane w sieci są dziś częścią naszej teraźniejszości, trzeba je tylko rozwijać, także w duchu grywalizacji – nie ma wątpliwości koordynatorka projektu w Polsce.

Tytuł projektu: „Zestaw narzędzi dla trenerów VET do projektowania i rozwoju interaktywnych gier edukacyjnych (i-CONTENT)”
Program: Erasmus+
Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji
Termin realizacji: 1.10.2020 r. – 30.06.2023 r.
Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (lider projektu, Polska), EDITC LTD (Cypr), Bee Group (Grecja), Gruppo 4 s.r.l. (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania)
Kwota dofinansowania: 289 501 euro
Platforma: icourse.projectsgallery.eu