treść strony

Informacja młodzieżowa w Finlandii

Idea jest taka, by wszystkie usługi dla młodzieży były dostępne „pod jednym dachem”. Czas pokaże, w jakim stopniu takie podejście wpłynie na realizację podstawowych celów polityki młodzieżowej – mówi Jaana Fedotoff*

  • Młodzież potrzebuje dostępu do rzetelnej informacji i doradztwa

    fot. Tapani Kaukoniemi

Pierwsze punkty informacyjne dla młodzieży powstały w Finlandii jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Jednak fiński model informacji i doradztwa dla młodzieży narodził się dopiero w latach 20. XXI w.
Momentem kluczowym było uwzględnienie informacji i doradztwadla młodzieży w uchwalonym w 2006 r. Akcie na rzecz Młodzieży, który przez kolejne lata definiował politykę młodzieżową w Finlandii na poziomie lokalnym i regionalnym. To był ogromny impuls do rozwoju. W ciągu dziesięciu lat liczba ośrodków świadczących usługi informacyjne i doradcze wzrosła z 25 do 260.

To zasługa „Koordinaatti”? 
Nieskromnie powiem, że tak. Bez silnej koordynacji na poziomie krajowym takich efektów nie udałoby się osiągnąć. Opracowaliśmy metodologię i narzędzia, którymi dzieliliśmy się z pracownikami naszego sektora. Wspólnie zdobywaliśmy dodatkowe fundusze na projekty. Wszystko po to, by zaspokajać potrzeby informacyjne młodzieży.  

W wielu krajach informacja młodzieżowa jest częścią działań państwa w obszarze edukacji pozaformalnej. W Finlandii również? 
Tak, udzielanie informacji i doradzanie młodym ludziom jest w Finlandii usankcjonowanym obszarem pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej. Równorzędnym z podobnymi działaniami w obszarach takich jak: doradztwo edukacyjne, tworzenie infrastruktury czy oferty kulturalnej dla młodzieży, edukacja ekologiczna i międzykulturowa.  
„Koordinaatti” jest członkiem Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa  dla Młodzieży (ERYICA), której była pani prezeską. Czy skorzystała pani z okazji, 
by podzielić się fińskim know-how z innymi krajami?  

Zawsze byliśmy aktywnym członkiem ERYICA. System szkoleniowy Agencji oparty jest na naszych modułach, braliśmy udział w wielu międzynarodowych projektach odbywających się pod auspicjami Agencji. W czasie sześcioletniej kadencji jako prezeska dążyłam do profesjonalizacji działań. Powstała nowa strategia, odnowiliśmy Europejską Kartę Informacji Młodzieżowej, zwiększyliśmy budżet, poprawiliśmy jakość szkoleń, zredefiniowaliśmy usługi, jakie ERYICA świadczy na rzecz swoich członków. Fińskie know-how obecne było we wszystkich działaniach. 

Jak widzi pani przyszłość informacji młodzieżowej w swoim kraju?
Potrzeba działań informacyjnych dla młodzieży nie zniknie, choć wielu twierdzi, że są zbędne, bo wszystko jest w internecie. To nieprawda. Młodzież potrzebuje dostępu do rzetelnej informacji i doradztwa. Nasza misja koordynacyjna dobiega końca, ale informacja młodzieżowa jest dostępna w miejskich ośrodkach wspierających młodych w obszarze nauki i pracy. Idea jest taka, by wszystkie usługi dla młodzieży były „pod jednym dachem”. Czas pokaże, w jakim stopniu to podejście wpłynie na realizację celów polityki młodzieżowej, takich jak: zapobieganie wykluczeniu zawodowemu, edukacyjnemu i społecznemu czy wzmacnianie umiejętności właściwego kierowania własnym życiem. 
*Jaana Fedotoff – dyrektorka do spraw Rozwoju w Krajowym Centrum ds. Koordynacji i Rozwoju Informacji i Doradztwa dla Młodzieży „Koordinaatti” w Finlandii