treść strony

Konferencja: Szkoła przyszłości

W dniach 26-28 czerwca 2024 r. w Gdyni odbędzie się konferencja „Szkoła przyszłości: dobrostan w szkole – szkoła dobrych relacji”.

  • fot. Shutterstock

Konferencja jest skierowana do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświatowych szkół, a jej celem jest przedstawienie tematyki dobrostanu w szkole. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi KE w tym zakresie chcielibyśmy zwrócić uwagę na różne aspekty składające się na osiągnięcie dobrostanu w szkole (w odniesieniu zarówno do uczniów, jak i nauczycieli), dając w ten sposób uczestnikom konferencji możliwość poznania metod i narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy oraz poza nią.

W czasie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z psychicznymi, relacyjnymi i fizycznymi aspektami dobrostanu. Planowane sesje tematyczne – wykłady i warsztaty – będą uwzględniały specyfikę zawodu nauczyciela, a także odnosiły się do sytuacji występujących w szkołach. 

Podczas konferencji ważne będą odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka jest mapa zagadnień dobrostanu w szkole?
  • Jak dbać o dobrostan psychiczny i fizyczny?
  • Jakie techniki wspierają relaksację, a jakie koncentrację uwagi?
  • Jak w rzeczywistości wyglądają relacje nauczyciel – uczeń oraz relacje rówieśnicze i dlaczego jest to temat w szkole tak istotny?
  • W jaki sposób angażować uczniów w proces uczenia się i jak to robić, biorąc pod uwagę neurobiologię uczenia się?

Program konferencji

Więcej informacji