treść strony

Wyniki: Erasmus+ Młodzież, Akcja 1

Znamy wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 w sektorze Erasmus+ Młodzież w terminie do 20 lutego 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 20 lutego 2024 r. w sektorze Młodzież programu Erasmus+ w Akcji 1. Decyzje zostały podjęte przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 7 czerwca 2024 r.

Poniżej linki do komunikatów z listami rankingowymi:

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Beneficjenci otrzymają również informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników sektora Erasmus+ Młodzież.