treść strony

Wyniki: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1, Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+, w terminie do 20 lutego 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 20 lutego 2024 r. w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ w Akcji 1. Decyzje zostały podjęte przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 7 czerwca 2024 r.

Poniżej linki do komunikatów z listami rankingowymi:

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Informacja dla wnioskodawców znajdujących się na liście rezerwowej

Dzięki pozyskanym funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego FRSE będzie mogła objąć wsparciem finansowym najlepsze projekty umieszczone na liście rezerwowej – w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, FERS 2021-2027). Informacje o przyznaniu dofinansowania zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Więcej o FERS