treść strony

Oferta edukacyjna na medal

Unijne fundusze, źródła wsparcia, dobre praktyki, tajniki pisania projektów – uczestnicy XI Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego mogli wynieść z sesji i warsztatów wiele cennych informacji

  • ODI to okazja do zdobycia informacji o programach zarządzanych przez FRSE

    fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Ponad 1200 osób, głównie nauczycieli i przedstawicieli organizacji i instytucji edukacyjnych, odwiedziło PGE Narodowy w Warszawie, aby wziąć udział w XI Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym (ODI), który Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała 1 lutego 2024 r. Wydarzenie odbyło się pod patronatem ministerstw edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz funduszy i polityki regionalnej, a także Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dla gości przygotowano 19 stoisk poświęconych międzynarodowym programom edukacyjnym, wśród których nie mogło zabraknąć sztandarowego Erasmusa+. Tego, jak zacząć przygodę z programem, czym się inspirować, jak znaleźć organizację partnerską, jak zarejestrować się w systemie EU_Login czy jakie są zasady finansowania, zainteresowani mogli się dowiedzieć podczas specjalnych konsultacji z ekspertami. Uczestnicy wydarzenia mogli również skorzystać z bezpłatnych publikacji Wydawnictwa FRSE, dotyczących m.in. rezultatów projektów czy zasad ich realizowania.

Nie tyko Erasmus+
Wydarzenie zainaugurował gospodarz ODI Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który w krótkim wystąpieniu podkreślił, że ODI jest jedną z najciekawszych i najważniejszych imprez promocyjno-informacyjnych nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. 
– Od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku, każdy jest w stanie znaleźć ciekawą inicjatywę, z której może skorzystać i przynieść korzyść swojej placówce – mówił dyrektor FRSE, życząc uczestnikom, aby wynieśli z Dnia Informacyjnego jak najwięcej.

Głos zabrała również wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha. – Spotykamy się tutaj z nauczycielami, wykładowcami akademickimi, ze środowiskiem organizacji pozarządowych i z ludźmi, którzy na co dzień pracują z młodzieżą – mówiła. Zwróciła szczególną uwagę na znaczenie współpracy międzynarodowej, możliwej dzięki wsparciu FRSE, oraz na priorytety programu Erasmus+ na lata 2021–2027, wśród których są przeciwdziałanie zmianom klimatu i cyfryzacja.

Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor Przedsta-wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, złożył – w imieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen – podziękowania dla organizatorów za zaproszenie na wartościowe spotkanie. Jak zauważył, flagowe inicjatywy unijne w dziedzinie edukacji „mają wpływ na rozwój potencjału i kreatywności Europejczyków, w tym Polaków, oraz na współpracę między ludźmi”. 
Podkreślił również, jak istotna jest wymiana doświadczeń i poszerzanie horyzontów. 

Rekord na sesjach
Uczestnicy ODI mogli wziąć udział w kilku sesjach plenarnych. Najwięcej, prawie 500 osób, wybrało konferencję „Erasmus+ dla początkujących”. Forum „Innowacje programu Erasmus+/Uniwersytety Europejskie, Mikropoświadczenia” zgromadziło niemal 300 uczestników – głównie przedstawicieli uczelni, które przystąpiły do inicjatywy Uniwersytetów Europejskich. Wśród prelegentów był m.in. prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W trakcie trzeciej sesji plenarnej – „Młodzież w Europie. Współtworzenie przyszłości” – młodzi liderzy opowiadali o swojej drodze do aktywności obywatelskiej i społecznej. Spotkanie zostało przygotowane przez zespół programu Europejski Korpus Solidarności oraz sektor Erasmus+ Młodzież. 

Biorący udział w ODI mieli też możliwość uczestniczenia w dziesięciu równoległych sesjach tematycznych zorganizowanych przez pracowników programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Ważnym akcentem podczas ODI była ceremonia wręczenia nagród w konkursie Selfie+ za najlepsze zdjęcia ze zrealizowanych projektów.